tiistai 25. syyskuuta 2012

Suomi-Kaukasia ystävyysseura ry. vetoaa valtakunnansyyttäjään

Suomi-Kaukasia –ystävyysseura ry vetoaa valtakunnansyyttäjään sekä suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja poliittiseen johtoon, jotta Suomi noudattaisi rikoslain 24a luvun 4 §:n vaatimuksia Kavkaz-Centerin toimia ja sivuston ylläpitoa vastaan sikäli kuin terroristisivuston kustantaminen, ylläpito, toimittaminen ja resurssien varaaminen toteutuvat suomalaisten toimesta, Suomessa pysyvästi kirjoilla olevien henkilöiden toimesta tai tapahtuvat Suomen valtion alueella.

                                                

Suomi-Kaukasia ystävyysseura ry vaatii, että Suomen rikoslain 34a luvun 4 §:n perusteella Kavkaz-Centerin suomalainen kustantaja Mikael Storsjö ja samaisen sivuston webmaster Islam Matsiev saatetaan rikosoikeudelliseen vastuuseen terroristiryhmän toiminnan edistämisestä ja mahdollisesti jopa 8 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. RL 34a 4 §:n 4 momentin mukaan terroristiryhmän toiminnan edistämisestä on tuomittava henkilö, joka hankkii tai yrittää hankkia taikka luovuttaa terroristiryhmälle toimitiloja tai muita sen tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä. Webpalvelujen tarjoaminen on tällainen erittäin tärkeä väline, jonka Storsjö ja Matsiev ovat luovuttaneet Kaukasian emiirikunnan palvelukseen. Nämä webpalvelut ovat kansainvälisesti YK:ssa tunnistettu terroristijärjestön kannalta erittäin tärkeiksi välineiksi.


YK:n turvaneuvoston on määrännyt valtioita velvoittavat resoluutiot 1267 (1999) ja 1989 (2011) koskien Al-Qaida –terroristijärjestöä ja siihen liittyviä yksilöitä ja ryhmiä. Doku Umarovin toimet ja Kaukasian emiirikunta (Emarat Kavkaz, QE.E. 131.11) on määritelty terroristiorganisaatioksi, joka on nimenomaisesti yhteyksissä Al-Qaidan rahoitukseen, suunnitelmiin, rekrytointiin ja asekauppaan. YK:n turvaneuvoston resoluutio määrittää myös Kavkaz-Centerin osaksi kansainvälisesti tuomittavaa terroristijärjestöä: ”Kavkaz Center on julistautunut Doku Umarovin ’Kaukasian emiirikunnan’ viralliseksi informaatiojärjestöksi. Websivuston julkaisut ovat venäjäksi, englanniksi, arabiaksi, turkiksi ja ukrainaksi. Pääosoite on Kavkazcenter.com. Websivuston lisäportaaleja ovat Kavkazcenter.info, Kavkazcenter.net, Kavkaz.org.uk ja Kavkaz.tv. Websivuston pääasiallinen internet-palveluntarjoaja sijaitsee Ruotsissa Tukholmassa. Maaliskuussa 2008 sivusto julkaisi artikkelin ’Islamilaisen valtion käsite’. Vuodesta 2007 websivusto on säännöllisesti julkaissut videoita, joissa Doku Umarov ja Kaukasian emiirikunnan johtajat ovat ottaneet henkilökohtaisen vastuun terrori-iskuista, joita ovat toteuttaneet Venäjän alueella mukaan lukien terrori-isku Moskovan Domodedovon lentokentälle 24 tammikuuta 2011”.

 Suomi-Kaukasia –ystävyysseura ry kiinnittää huomiota myös siihen terrorismin vastaiseen linjaukseen, jonka Amerikan Yhdysvallat on äskettäin tehnyt yhdenvertaisessa tapauksessa. Javed Iqbal tuomittiin viideksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen, koska tämä oli tarjonnut käyttöön Al Manar kanavan Hezbollah-järjestön hyväksi. Hezbollah on Libanonin sotilaallinen ryhmittymä, jonka Yhdysvallat on määritellyt terroristijärjestöksi. Iqbal oli myynyt kanavansa sateliittitelevisio-liiketoiminnan osana Hezbollahhin käyttöön, niin kuin oli myynyt myös aikuisviihteen ja kristillisten kanavien käyttöön. 

Suomi-Kaukasia ystävyysseura ry vetoaa koko Kaukasian ja erityisesti Pohjois-Kaukasian väestön ystävyyden nimissä, että YK:n turvaneuvoston vuonna 2011 antaman kansainvälisen velvoittavan resoluution jälkeen Suomen valtakunnansyyttäjän tulisi määritellä uudestaan Kavkaz-Centerin toiminnan rikosoikeudellinen asema Suomessa ja saattaa sivustosta vastuulliset Suomessa asuvat henkilöt rikosoikeudelliseen vastuuseen, mahdollisesti aina 8 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen saakka. Lisäksi terroristijärjestölle IT-alan palveluja mahdollistaneet Bulevardi 2-toimitila mukaanlukien välineet ja laitteet tulee takavarikoida.