perjantai 3. syyskuuta 2010

Pyhän Mikaelin eksorsismi 3.9.2010 klo 13:04

Teologian tohtori Juha Molarin Helsingin Senaatintorilla tänään suorittaman eksorsismin eli paholaisen karkottamisen tarkoituksena oli ehkäistä terrorismia. Molarin mukaan Suomesta käsin toimitetaan ja ylläpidetään terroristien tärkeintä tiedotuskanavaa Kavkaz Centeriä, joka julkaisee aggressiivisen Venäjä-vastaista materiaaleja ja terroristien videoita. Molari haluaa kiinnittää huomion myös siihen, että suomalainen Mikael Storsjö toimii Kavkaz Centerin ylläpitäjänä sekä separatistisen Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin (Finrosforum) pääsihteerinä. Storsjö on julistettu Venäjän turvallisuudelle vaaralliseksi henkilöksi (persona non grata), jolla on pysyvä maahantulokielto Venäjälle ja Ukrainaan. Lisäksi Heidi Hautala ja Jukka Mallinen ovat aktiivisesti tukeneet terroristien toimintaa. Molari katsoo terrorismin edustavan pahaa ja haluaa eksorsismilla karkottaa pahan Suomesta. Molarin teko ei ole ristiriidassa Suomen virallisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa, sillä Suomi pitää virallisesti terrorismia pahana, joka pitää torjua. Molarin suorittama eksorsismi mainittiin myös virka-apuna suojelupoliisille, joka on jo vuosia torjunut terrorismia. Molarin toimenpide saattaa olla tehokkaampi kuin suojelupoliisin toimet.
Helsingin tuomiokirkon portailla 3.9.2010 klo 13:04 Suomi-Kaukasia ystävyysseuran tilaisuudessa  Beslanin lastensurman muistohetkessä 6 v. tapahtumien jälkeen Juha Molari toimitti klassisen ns. Pyhän Mikaelin eksorsismin (soveltuvin osin) terrorismia vastaan.
'